Das ist die Seite von Gustav Freudmann / Mei Liadabuach

 

In Gras

(Circle Game/Buffy Sainte-Marie nach Joni Mitchell)

Grod no woasd a Kind mid dausnd Frogn.
A Libön woa gfaungd min Guakenglasl boid.
Hosd di gfiachd waunn wüde Blids iwan Himme jogn
und gwaand waunn von Himme a Steandal owefoid.

Zehnmoi haum de Joa si umadumdrahd,
zehnmoi hods di ghaud von oidn Bam.
"Waunnsd eascht öda bisd", des häd di soin beruign
und "Iagndwaunn" gebn Hoffnung fia_r_an Dram.

Und de Joa drahn si vuabei a so
und de Hudtschbfeadtln schdeign auf und o.
Gfaungd samma in da Zeid ian Ringlschbü.
Redtua gibds ned,
grod doss ma kennan zruckschaun weid und vü
und mia drahn si weida, weida im Gschbü in Gras.

Sechzehn Frühling, sechzehn Summa woans boid,
bisd am Mopal gliad, min Radl woas scho zfad.
Und schee laungsaum hod da dämmad, boid wiads kumman,
de Zeid wo es Radl vü zu schnö si drahd.

Weida haum de Joa si drahd, jedsd bis boid dreißich.
Maunche Dram haum si erfüd und vü valuan.
Neiche Dram wiads gebn, mea und maunchmoi bessa,
bis de ledsdn Joa si umadum drahn duan.

Und de Joa drahn si vuabei a so
und de Hudtschbfeadtln schdeign auf und o.
Gfaungd samma in da Zeid ian Ringlschbü.
Redtua gibds ned,
grod doss ma kennan zruckschaun weid und vü
und mia drahn si weida, weida im Gschbü in Gras.


© Gustav Freudmann 2016