Das ist die Seite von Gustav Freudmann / Mei Liadabuach

 

Viadausndfimfhundad Moi

(Forty-Five Hundred Times/Status Quo)

Es gibd kan, wos i auruafn kenndt.
I wa do, nua außa mia kana.
Vülleichd findt si a no fia mei Haund a Haund.
I waaß, mei Wunsch, des is goa ka glana.
Sei mei Freind, sei mei Freind

Einsaum is, waunnsd sidsd gaunds allaa aun dein Disch
und waunnsd iwa di lochsd, is goa ned leiwaund.
Sogoa waunn ana undtahoidt si mid dia,
gschbiasd easchd rechd, fia di do gibds niemaund.
Sei mei Freind, sei mei Freind

Nimm mi hoid vo mia_r_aus wia_r_a Glumbad, a oids.
Vüle wan gean domois scho dabei gwesd.
Kana kau wissn, wia laungs guad ged mid eam
und i bin imma no so wiasdas gean häsd.
Sei mei Freind, sei mei Freind

Viadausndfimfhundad Moi hob i da gsogd, mia kummds drauf au.
Viadausndfimfhundad Moi hob i da gsogd, mia kummds drauf au.
De Höfde vo de Suagn, des is grod so vü wia jeda drogn kau.
De glanan Liagn san vuabei, waunn mia si wieda zasumm haum dau.

Viadausndfimfhundad Moi hob i gsogd, lahn di au bei mia.
Viadausndfimfhundad Moi hob i gsogd, lahn di au bei mia.
Es hod a Zeidl dauad, oba daunn hods eh scho gschnabpd bei dia.
Mia san wo ma sei soin und des hod si gschdaundn voi dafia.

Wo i jeds bin, do mechd i a bleibn.
I glaub, do kenndt i jeds fia sea laung bleibn.
Jeds, wo_r_is gschoffd hob, mechd is ned vageign.
Jeds, wo_r_is gschoffd hob mid dia.

Da Weg woa laung und is gwesn voi Mia.
Von gaunds undtn auffe und zruck zu dia.
Jeds, wo_r_is gschoffd hob, mechd is ned vageign.
Jeds, wo_r_is gschoffd hob mid dia.


© Gustav Freudmann 2016, 2017, 2018, 2019