Das ist die Seite von Gustav Freudmann / Mei Liadabuach

 

A Valiara

(I'm a Loser/Beatles)

A Valiara,
bin a Valiara
und so wia_r_i ausschau, so bin i ned.

Vü Liabsde hob i scho ghobd und valuan.
Nua mid dea an häd i soin nie haum zum Duan.
Sie woa_r_a so, wia mas a anzichs Moi nua findt
und i häd wissn soin, sie wiad de sei, wos gwinnd.

A Valiara,
Hob de valuan, wos ma am Nächsdn schdehd.
bin a Valiara.
und so wia_r_i ausschau, so bin i ned.

A waunn i loch und mi benimm wia_r_a Glaun,
undta dea Maskn dua_r_i aundaschd ausschaun.
Es Wossa fliaßd wia Regn von Himme bei mia.
I waaß ned, wan i wegn mia oda ia.

A Valiara,
Hob de valuan, wos ma am Nächsdn schdehd.
bin a Valiara.
und so wia_r_i ausschau, so bin i ned.

Wos hob i dau, wia hob i des vadiendt?
I waaß scho, i häd soin ois hischmeissn gschwind.
Leida is woa, da Hochmuhd kummd imma vuan Foi.
I sog's eich nua, doss ned valiads ois auf a Moi.

A Valiara,
Hob de valuan, wos ma am Nächsdn schdehd.
bin a Valiara.
und so wia_r_i ausschau, so bin i ned.


© Gustav Freudmann 2016, 2017, 2018, 2019