Das ist die Seite von Gustav Freudmann / Mei Liadabuach

 

Da Waundarotz

(The Wanderer/Dion di Mucci)

Jo, i bin da Typ, wos imma untawegs is, niagends zaus.
Nua duat wo fesche Kotzn san, do hoid is länga aus.
I schmus a jede o, moch ma mid jeda mein Spaß,
de lossn si ollas gfoin und wissn ned amoi wia_r_i haaß...

I bin wia_r_a Waundarotz,
mi ruafens in Waundarotz,
heit bin i do, muang bin i duat,
glei bin i fuat.

Links druck i d'Liesl zuwe, rechts umoam i de Marie,
dawäu is heit de Susi scho gaunz sicher mei Partie.
Waunn de mia oba frogd, auf wöche hesdn jedz grod Lust?
No, daunn gnebf i's Hemad auf und do steht Rosi auf da Brust...

I bin wia_r_a Waundarotz,
mi ruafens in Waundarotz,
heit bin i do, muang bin i duat,
glei bin i fuat.

Jo, jo, so gehts es gaunze Joa
mi kimmad nix eis wia mei Gspü,
i fia mia auf eis wiara Noa,
weu i foa nix wia umadum, dawäu hob i do goa ka Zü!

Jo, i bin da Typ wos imma untawegs is, niagends zaus.
Nua duat wo fesche Kotzn san, do hoid is länga aus.
Owa waunn i a so a Gfüh kriag, heast, jetz kenntast di vaknoin,
no, do sitz i scho in da Kraxn, mia wiad eh de nechsde gfoin...

Weu i bin da Waundarotz,
mi ruafens in Waundarotz,
heit bin i do, muang bin i duat,
glei bin i fuat.

I bin da Waundarotz,
bin eicha Waundarotz,
heit bin i do, muang bin i duat,
glei bin i fuat.

I bin da Waundarotz...


© Gustav Freudmann 2016, 2017, 2018, 2019